Obchodné podmienky / podmienky použitia

Služby poskytuje ……………………………..

Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní Obchodnými podmienkami / podmienkami použitia tejto webovej stránky, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Pokiaľ s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, je vám zakázané používať túto stránku alebo k nej pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným autorským zákonom a zákonom o ochranných známkach. Z nášho webu nesmiete používať materiály na akýkoľvek komerčný účel alebo na akékoľvek verejné použitie (komerčné alebo nekomerčné); preniesť obsah na inú osobu alebo kopírovať materiály na akýkoľvek iný server. Pokúšať sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach www.Follower.sk; upravovať alebo kopírovať materiály;

Platby za služby

Platby na www.Follower.sk sú spracovávané pomocou zabezpečenej a overenej platobnej brány PayPal. Bezpečný spôsob prijímania platieb je spracovávaný pomocou 256-bitového SSL šifrovania. Zakúpením našich služieb výslovne súhlasíte s tým, že jasne rozumiete a súhlasíte s tým, čo kupujete, a nebudete podávať podvodný spor prostredníctvom vašej kreditnej alebo debetnej karty. Pri podvodnom pokuse o podanie námietky alebo spätného zúčtovania získavame v prípade potreby právo resetovať všetky služby, ukončiť váš účet a/alebo trvalo zakázať vašu IP adresu a na náhradu škody. Druhej strane tiež odovzdáme všetky dôkazy potrebné na vyriešenie sporu.

Obmedzenie

www.Follower.sk ani jeho dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane a bez obmedzenia, škôd za stratu dát, alebo za stratu zisku v dôsledku prerušenia podnikania, vyplývajúce z použitia služieb na internetovej stránke www.Follower.sk.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Materiály na webových stránkach www.Follower.sk sú poskytované „tak, ako sú“. Neposkytujeme žiadne záruky, predpokladané ani vyjadrené, a týmto sa zriekame a odmietame všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenie duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Ďalej nezaručujeme ani nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiacich s takými materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou. Materiály objavujúce sa na našich stránkach môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Nezaručujeme, že niektorý z materiálov na našich webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Vyhradzujeme si právo bez upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach avšak nezaväzujeme sa materiály aktualizovať.

Úpravy podmienok použitia webu

Vyhradzujeme si právo bez upozornenia upravovať a meniť tieto Podmienky použitia pre naše webové stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní v tom čase aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

Vrátenie peňazí

Zákazníci, ktorí nie sú úplne spokojní s našimi službami, môžu počas prvých 14 dní od nákupu požiadať o vrátenie celej čiastky. Vrátenie peňazí bude spracované prostredníctvom našich zástupcov zákazníckej podpory, ktorých je možné kontaktovať na adrese info@follower.sk. Všetky refundácie budú spracované s náležitou starostlivosťou. Akonáhle sú naše produkty zahájené, odoslané alebo doručené, nemôžete ich vrátiť a získať náhradu. Ak narazíte na nejaké problémy pri prijímaní akéhokoľvek nášho produktu, obráťte sa na našu zákaznícku podporu. Všetky otázky a žiadosti posielajte na adresu: info@follower.sk. Odoslaním objednávky súhlasíte s okamžitým zahájením dodávky služieb a vzdávate sa tak práva na odstúpenie v lehote 14 dní. Pokiaľ si prajete ponechať právo odstúpiť v lehote 14 dní, uveďte prosím túto skutočnosť do poznámky k objednávke. V takom prípade bude zahájená dodávka služieb až po uplynutí lehoty 14 dní.

Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webových stránok www.Follower.sk sa bude riadiť zákonmi slovenskej republiky bez ohľadu na ich ustanovenia o kolízii právnych predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webových stránok.

Ostatné dojednania

1. www.Follower.sk nie je žiadnym spôsobom spojený s Instagramom, Facebookom, Twittrom, Youtubom, TikTokom ani žiadnymi partnermi tretích strán na Instagrame.

2. Garantujeme dodanie objednanej služby v dohodnutom rozsahu.

3. Nie sme zodpovední za vaše činy a ich dôsledky. Nie sme vinní, ak je váš účet na sociálnych sietí z akéhokoľvek dôvodu zakázaný.

4. Súhlasíte s tým, že pri nákupe našej služby jasne rozumiete a súhlasíte s tým, čo kupujete, a nebudete podávať podvodný spor prostredníctvom spracovateľa platieb.

5. Je výhradnou zodpovednosťou zákazníkov zaistiť, aby ich účty boli počas používania služby www.Follower.sk nastavené ako „verejné“.  platby za toto časové obdobie.

6. Je vašou výhradnou zodpovednosťou dodržiavať pravidlá jednotlivých sociálnych sietí a všetky právne predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú www.Follower.sk používate na vlastné nebezpečenstvo.

7. Na získanie požadovaných služieb pre sociálne siete vyžadujeme vaše užívateľské meno, poprípade odkaz na prísevok. Týmto nás oprávňujete odovzdať Vaše užívateľské meno tretím stranám.

8. Vyhradzujeme si právo upraviť, pozastaviť alebo zrušiť celú našu službu alebo jej časť alebo akýkoľvek jej obsah bez upozornenia a bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti.

9. Je vašou výhradnou zodpovednosťou skontrolovať, či sa Podmienky zmenili.

10. Nemôžeme zaručiť nepretržitú alebo bezchybnú funkčnosť služieb.

11. URL odkaz s kontentom, ktorý chcete propagovať musí byť verejný – nesmie byť súkromný.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2022