1. Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

3. ………………………………………………………, spracováva vaše dopyty služieb v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefón
  • demografické údaje
  • užívateľské meno na sociálnych sieťach< /li>